Novakh hecht veel waarde aan deskundigheid en vertrouwelijkheid. Mevrouw K. Hartog is in het bezit van een Verklaring omtrent het Gedrag, de zogeheten VOG-verklaring. Deze verklaring om te mogen werken als civiele bewindvoerder is aangevraagd door de rechtbank Noord Holland, sectie kanton.

Deze VOG richt zich specifiek op de hieronder opgesomde functieaspecten voor diegenen die de financiële zaken regelen voor anderen, zoals onder andere bewindvoerders.

Informatie:
Bevoegheid hebben tot het raadplegen en/of bewerken van systemen.
Met gevoelige/vertrouwelijke informatie kunnen omgaan.

Geld:
Met contante en/of girale gelden en/of (digitale) waardepapieren omgaan.
Budgebevoegdheid hebben.

Personen:
Belast zijn met de zorg voor (hulpbehoevende) personen, zoals ouderen en gehandicapten.

Indien u dit wenst kunt u een kopie van deze verklaring inzien.