Om een nalatenschap te vereffenen doorloopt de vereffenaar een bijzondere procedure.
Hoe dit werkt kunt u inzien via de website van rechtspraak.nl
Een vereffening loopt altijd via de rechter en kan niet zomaar gestopt worden, de vereffenaar moet bepaalde regels volgen om de nalatenschap goed te vereffenen en te beheren.

Meer informatie daarover is hier te vinden: https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/richtlijnen-vereffening-nalatenschappen.pdf

Het tarief van de vereffenaar is daarom ook anders dan bij een gewone afwikkeling van de nalatenschap. Het tarief moet de Recova richtlijnen volgen en kan oplopen naarmate de ervaring van de vereffenaar.
De vereffenaar kan er wel voor kiezen om een lager tarief in rekening te brengen, maar geen hoger dan onderstaande tabel aangeeft.

Zelf heb ik een aantal keer meegemaakt dat de nalatenschap niet negatief blijkt te zijn, waardoor de kosten voor vereffening onnodig oplopen. Een verzoek indienen bij de rechtbank om de vereffening op te heffen en de nalatenschap als een ‘gewone’ nalatenschap af te wikkelen, is dan beter. Dit kan echter alleen met een eenvoudige nalatenschap.

Recova richtlijnen vereffening

Het uurtarief dat de vereffenaar in rekening mag brengen is afhankelijk van de ervaring in het vereffenen. Iemand met ervaring werkt immers sneller dan iemand zonder ervaring. Het systeem werkt als volgt:

Het basisuurtarief is € 219,- ex BTW per uur.

Een vereffenaar met minder dan 3 jaar ervaring mag 0,8 maal het uurtarief rekenen.
Een vereffenaar met 3 tot 5 jaar ervaring mag 1,1 maal het uurtarief rekenen.
Een vereffenaar met 5 tot 8 jaar ervaring mag 1,2 maal het uurtarief rekenen.
Een vereffenaar met 8 tot 11 jaar ervaring mag 1,4 maal het uurtarief rekenen.
Een vereffenaar met meer dan 11 jaar ervaring mag 1,6 maal het uurtarief rekenen.

Voor de volledige richtlijn kunt u hier klikken.