Bron: Nu.nl

Nabestaanden laten soms duizenden euro’s liggen omdat ze niet op de hoogte zijn van uitvaartverzekeringen die soms al helemaal betaald zijn. Het terugvinden van polissen is een enorme zoektocht. Dat moet beter, erkent de sector.

Als een familielid komt te overlijden, moet er een hoop geregeld worden. Informatie over een uitvaartverzekering is niet altijd vindbaar, waardoor nabestaanden geld mislopen.

Een uitvaartverzekering wordt uitgekeerd bij het overlijden van de verzekerde. De nabestaanden krijgen een geldbedrag waarmee de uitvaart betaald kan worden.

“Het is niet altijd bekend of er een uitvaartverzekering is en zo ja, bij welke verzekeraar deze is afgesloten”, vertelt Leon Schouten van Uitvaartverzekeringwijzer.net.

“We weten niet hoe vaak dit gebeurt, maar het kan om duizenden euro’s gaan die al betaald zijn en waar niemand van afweet.”

Drie kwart van Nederlanders is verzekerd voor uitvaart

Drie kwart van de Nederlanders is verzekerd voor de kosten van hun uitvaart, blijkt uit onderzoek van uitvaartverzekeraar Monuta.

De kosten van een uitvaart zijn gemiddeld 7.500 euro, al kunnen uitvaarten als gewenst ook flink goedkoper én flink duurder. De meeste Nederlanders met een uitvaartverzekering zijn voor een bedrag tussen 5.000 en 10.000 euro verzekerd.

De gemiddelde dekking van de uitvaartverzekering is 6.777 euro, blijkt uit het onderzoek van Monuta.

‘Verzekeraars moeten proactief handelen’

De Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU) herkent het probleem. “We hebben geen idee welke bedragen er blijven liggen en hoe vaak mensen geld mislopen”, aldus voorzitter Paul Koeslag.

De voorzitter vindt dat de verzekeraars een zorgplicht hebben en proactief naar familieleden op zoek moeten als een polis al tientallen jaren geleden is afbetaald. “Als iemand nu 120 jaar oud zou zijn, dan is wel duidelijk dat er geen beroep op de polis gedaan is.”

Nabestaanden houden recht op vergoeding

Er zijn meerdere factoren die het proces kunnen bemoeilijken. Zo kan de overledene de premie al jaren geleden hebben afbetaald, waardoor de nabestaanden geen afschriften kunnen vinden op rekeningen, legt Schouten uit.

Nabestaanden houden desondanks recht op de vergoeding, ook als de polis pas jaren na het overlijden van het familielid gevonden wordt. “Het zijn een soort slapende rekeningen”, aldus Martijn Buitenhuis van uitvaartverzorger Duin.

“Soms zijn polissen al vóór 1940 afgesloten. Daarna is er een oorlog geweest, mensen zijn meerdere keren verhuisd. Er zijn vele redenen te bedenken waardoor deze informatie kwijtraakt”, aldus Buitenhuis.

Zoekgeraakte polissen terugvinden

Het Verbond van Verzekeraars heeft al tien jaar lang een zoekservice Verloren Polissen. Die service helpt klanten om zoekgeraakte polissen terug te vinden. In tien jaar tijd zijn er bijna twintigduizend aanvragen verwerkt.

“Het geld moet uiteindelijk bij de juiste mensen komen”

Paul Koopman

Het aantal verzoeken is ook flink gestegen. Er kwamen in 2018 3.384 aanvragen binnen, dit waren er in 2009 nog 962.

“Het geld moet uiteindelijk bij de juiste mensen komen”, vindt ook Paul Koopman, voorlichter van het Verbond van Verzekeraars. “Het is belangrijk om verhuizingen door te geven aan de verzekeraar. Het geld is immers niet altijd zoek, de mensen zijn zoek.”

Verzekeraars mogen volgens Koopman geen gegevens opvragen op basis van bijvoorbeeld een burgerservicenummer. “Dat maakt de zoektocht ingewikkelder.”

Tweede Kamer via petitie dwingen te kijken naar probleem

Schouten pleit voor een oplossing die nabestaanden sneller kan attenderen op de aanwezigheid van polissen, een soortgelijk systeem als er is voor het pensioenoverzicht.

“Bij het melden van iemands overlijden bij de gemeente moet er meteen te zien zijn wat voor verzekeringen er zijn afgesloten. Dan is er geen onduidelijkheid over verzekerde bedragen voor de uitvaart”, aldus Schouten.

Hij wil via een petitie afdwingen dat de Tweede Kamer gaat kijken naar een oplossing voor dit probleem.

Schouten wordt daarin gesteund door D66-Kamerlid Monica den Boer. “Voor nabestaanden is het van groot belang dat zij de juiste keuzes kunnen maken voor de uitvaart van een dierbare, je kunt het maar één keer goed doen.”

“In korte tijd staan zij voor grote beslissingen”

Monica den Boer (D66)

“Het is heel naar als nabestaanden dan geconfronteerd worden met kosten die zij niet hadden voorzien. Daarom steunt D66 initiatieven in de branche om de transparantie van uitvaartverzekeringen te bevorderen, zodat nabestaanden heldere keuzes kunnen maken voor de uitvaart.”

‘Mensen hebben ook eigen verantwoordelijkheid’

Koeslag benadrukt dat iedereen met familieleden moet communiceren over de wensen van de uitvaart en hoe dit bekostigd kan worden. “Als we daar meer over praten, zijn grootse zoektochten ook niet meer nodig.”

Is er veel digitaal geregeld, zorg dan ook dat die inloggegevens terug te vinden zijn voor nabestaanden, aldus de voorzitter van de BGNU. “Iedereen heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid, ook naar de nabestaanden.”

 

Tip:

Door het voortijdig inschakelen van Novakh kunnen we in kaart brengen wat er aan verzekeringen is en we kunnen ervoor zorgen dat er aanspraak wordt gemaakt op verzekeringen waar u recht op heeft!