Mediation heeft een belangrijke plek verworven als aanvulling op rechtspraak om een geschil op te lossen. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze methode om geschillen op te lossen en veel zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. Dat blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Mediation als vorm van geschillenbeslechting wint terrein. Het wordt niet langer alleen ingezet bij scheidings- en omgangskwesties of geschillen over arbeidsverhoudingen. Ook het bedrijfsleven maakt vaker gebruik van mediation, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche als het gaat om de afwikkeling van letselschade. Ook de overheid gebruikt mediation op het gebied van bestuursrecht bij conflicten met burgers. Minister Hirsch Ballin wil blijvend aandacht voor mediation omdat het als een goed alternatief kan fungeren. Maar hij waarschuwt ook voor te hoge verwachtingen. Mediation vereist van beide partijen immers de wil om het conflict op te lossen. Vaak ziet men mediation nog teveel als een rechtszaak waarin men onverkort vasthoudt aan het eigen standpunt.

Uit een eveneens vandaag aangeboden onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie blijkt dat mediation in de rechtsbijstand en de rechtspraak goed functioneert. Het Juridisch Loket beschikt sinds de start in 2005 over een voorziening voor mediation. Het aantal doorverwijzingen naar mediation heeft daar een forse stijging laten zien van 134 in 2005 naar 1413 in 2006. Van de mediations waarvoor vervolgens gesubsidieerde rechtsbijstand is aangevraagd heeft 79% van de gevallen heeft dit geleid tot een overeenstemming.

Vanaf april 2005 is ook een aanvang gemaakt met doorverwijzen naar mediation vanuit de rechtspraak. Sindsdien wordt tijdens de gerechtelijke procedure personen gewezen op de mogelijkheid van mediation. Sinds de start zijn 2700 mediations gestart waarvan er inmiddels 1700 zijn afgehandeld. In 64% van de gevallen werd het traject naar tevredenheid afgerond.

De gebruikers van mediation zijn in de regel zeer tevreden over deze mogelijkheid van geschilbeslechting. Het is goedkoper en vaak minder tijdrovend omdat het procedures bij de rechtbank kan voorkomen.

Bron: rechtennieuws