Alkmaar – In wijkcentrum Overdie werd woensdagmiddag een bijzondere prijs uitgereikt aan een bijzonder echtpaar. Stichting Juradi reikte daar de Henri Kho Award uit aan advocaten prof. Mr. Dr. Geert Jan Knoops en zijn vrouw mr. Carry Knoops – Hamburger.

 

Beide advocaten werden hiermee geëerd om hun enorme inzet voor het Knoops’ Innocence Project. Dit project zet zich in voor onterecht veroordeelden in Nederland en op de voormalige Nederlandse Antillen. Dit doen zij door het opstellen van herzieningsverzoeken en het voeren van herzieningsprocedures voor de Hoge Raad en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. ,,Het is een grote eer deze award in ontvangst te mogen nemen, het is een erkenning voor ons werk. Het gedachtengoed van Henri leeft door in eenieder die dit werk op deze manier doet”, aldus de heer Knoops bij het in ontvangst nemen van de prijs.

Stichting Juradi is in 2008 opgericht door Cora Zalm, Richard Hagen en Henri Kho. De stichting stelt zich tot doel om te strijden tegen onrecht, te werken aan een meer rechtvaardige samenleving en rechtsbijstand te verlenen aan iedereen. Kansarmen en sociaal zwakkeren kunnen bij Juradi rekenen op directe rechtshulp. De stichting verzorgt spreekuren in vier gevangenissen en in diverse veiligheidshuizen in Noord Holland. Henri Kho overleed in 2014 waarna besloten werd tweejaarlijks de Henri Kho Award in te stellen. Zijn echtgenote was aanwezig om de prijs uit te reiken. De award staat symbool voor het gedachtegoed van Henri Kho en de wijze waarop hij dit tijdens zijn leven vorm gaf.

Mevrouw mr. Knoops – Hamburger is directeur van het Knoops’ Innocence Project. Het project is sinds 2012 als enige in Nederland deel van het World Wide Innocence Network en stond aan de basis van het in 2017 opgerichte European Innocence Network. Zij is tevens voorzitter van het membership committee waar de heer Knoops vicepresident van is. Deze netwerken delen op Europees en wereldniveau kennis en ervaring om te voorkomen dat onschuldig veroordeelden ten onrechte vast blijven zitten. Naast deze innocence projecten en netwerken is het echtpaar ook betrokken bij diverse andere stichtingen zoals stichting Miles 4 Justice. Ook zijn zij beiden actief voor de verschillende internationale tribunalen en gerechtshoven die gaan over mensenrechtenprocedures en herzieningsverzoeken.

 

Foto bijschrift:  Het echtpaar Knoops bij de uitreiking van de Henri Kho Award, rechts mede-oprichter mr. R.W. Hagen.