Wanneer je getrouwd bent en een van de partners wordt erfgenaam, dan is het meestal meteen duidelijk hoe dit zit. Anders is het wanneer er een scheiding is geweest en een van de ouders van de ex-partner overlijd.

Stel, u bent gescheiden, maar was getrouwd in gemeenschap van goederen en uw ex-schoonvader is overleden. Dan rijst vaak de vraag of u nu nog recht heeft op een deel van de erfenis.

Na een scheiding heb je geen wettelijk recht op een deel van de erfenis omdat de gemeenschap van goederen dan niet meer bestaat. (Hierover kan je met je partner afspraken maken die je schriftelijk laat vastleggen in bijvoorbeeld het convenant.)

Ook als een van de ouders tijdens de echtscheidingsprocedure overlijd is het niet mogelijk om aanspraak te maken op het deel van de erfenis. Dit geld echter alleen als het verzoek tot echtscheiding al is ingediend. Pas op dat moment is de gemeenschap van goederen opgeheven.

Het kan echter wel zijn dat de erflater in het testament heeft bepaald dat je wel een deel erft. In dat geval heb je wel recht op een deel van de erfenis.