Bron: Mr online nieuwsbrief

20 september 2018

De belastingdienst en griffies van de rechtbanken laten steken vallen bij de toepassing van het erfrecht in Nederland. De belastingdienst laat jaarlijks tenminste 100 miljoen euro liggen, terwijl de griffies van rechtbanken burgers onnodig in de gevarenzone brengen. Dat schrijft de Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN).

Volgens de vereniging is er een gebrek aan kennis van het erfrecht bij de belastingambtenaren. Hierdoor en door een tekort aan personeel zou de schatkist jaarlijks tenminste 100 miljoen mislopen. “Los van het feit dat het jammer is dat de belastingdienst hier geld laat liggen, is het ook niet goed als burgers er op gaan vertrouwen dat geen belasting geheven zal worden,” zegt EPN-woordvoerder en notaris Aniel Autar.

Ook van de griffie van de rechtbanken mag volgens de EPN anno 2018 een andere houding worden verwacht. “Veel erfgenamen kiezen ervoor om de beneficiaire aanvaarding via de griffie te regelen en dat snap ik: je wilt de kosten immers beperken. Maar gebleken is dat de griffie van de rechtbanken die erfgenamen geen informatie geven over hetgeen de wet vervolgens van die erfgenamen verwacht. En dat kan tot aansprakelijkheden voor die argeloze erfgenamen leiden.” De EPN pleit daarom voor een actieve en beschermende opstelling van de griffie.

De EPN is een vereniging van notarissen en kandidaat-notarissen die gespecialiseerd zijn in overdracht van vermogen (bijvoorbeeld door middel erfenissen, schenkingen, trouwen/wijzigen van huwelijksvoorwaarden, samenwonen) en de daarbij behorende belastingen.