Bron: Noordhollands dagblad, auteur: Frits Verhagen

Een boekhouder uit Wormer betaalt de erfgenamen van een hoogbejaarde inwoonster van Wormer een bedrag van 54.000 euro terug, omdat hij hen een veel te hoog bedrag in rekening heeft gebracht. De partijen zijn het bij de rechtbank in Haarlem eens geworden over betaling van dat bedrag. De boekhouder moet het bedrag voor 1 december hebben overgemaakt.

De erfgenamen hadden de boekhouder voor de rechter gesleept, nadat uit de administratie was gebleken dat de man uit de nalatenschap van hun tante grote geldbedragen naar zijn eigen bankrekening had overgemaakt. De nabestaanden vonden dat de man dit geld heeft verduisterd. Het ging volgens hen om een bedrag van in totaal 133.000 euro.

De boekhouder heeft de beschuldigingen ontkend. Hij wees er al eerder op dat hij veel tijd en energie heeft besteed aan een procedure tegen de gemeente Wormerland over een bestemmingsplanwijziging. Daarvoor heeft hij 80.000 euro aan kosten gedeclareerd. Maar met die procedure is wel ruim een ton gewonnen, zo stelt de boekhouder als verweer.

De erfgenamen zeiden dat ze nooit toestemming hebben gegeven om die procedure te voeren. De boekhouder zou op eigen houtje hebben gehandeld. De man wordt ook verweten dat hij bedragen opnam waar geen nota tegenover staat.

De boekhouder was gisteren om gezondheidsredenen zelf niet aanwezig om zich te verdedigen. Twee zoons van hem waren er wel.

De erfgenamen vinden ook dat de boekhouder absurd hoge declaraties heeft ingediend. Hij rekende een uurtarief van 125 euro. „Een professioneel boekhoudkantoor vraagt niet meer dan 60 euro per uur”, zo zei een van de nabestaanden tegen de rechter.

De inwoonster van Wormer stierf begin 2010 op 95-jarige leeftijd. Zij had eerder in haar testament laten vastleggen dat de boekhouder 11.000 euro zou ontvangen voor het afwikkelen van haar nalatenschap. Voor extra werkzaamheden mocht nog wat meer geld in rekening worden gebracht.

Volgens de nabestaanden heeft de boekhouder daar vies misbruik van gemaakt. Ze moesten naar de rechter stappen om de administratie uiteindelijk in handen te krijgen. Dat lukte eind vorig jaar.

Rechter Dijk wees de partijen op de mogelijkheid van een schikking. Om de kans daarop te vergroten stelde zij als voorlopig oordeel vast dat de boekhouder zijn boekje wel degelijk te buiten is gegaan door zonder toestemming een procedure tegen de gemeente te voeren en veel te hoge uurtarieven in rekening te brengen.

De partijen waren er daarna samen opvallend snel uit. De nabestaanden namen genoegen met 54.000 euro, wat neerkomt op 9.000 euro per erfgenaam.