Erfgenamen worden sinds 1 september beter beschermd bij het aanvaarden van een erfenis. Erfgenamen kwamen veelal voor vervelende verassingen te staan bij het zuiver aanvaarden van een erfenis. meet het ingaan van een nieuwe wet op 1 september 2016 is er meer bescherming voor de erfgenamen die te maken krijgen met een erfenis waar schuilden in zitten waarvan ze niet op de hoogte waren.

Een erfenis kan je zuiver en beneficiair aanvaarden. Zuiver aanvaarden was tot op heden redelijk gebruikelijk. Bij zuiver aanvaarden aanvaard je de gehele erfenis, maar in enkele gevallen was dat inclusief schulden van de erflater waar je niet van op de hoogte was. Bij beneficiair aanvaarden aanvaard je de erfenis onder voorwaarden. Dat wilde zeggen dat je enkel datgene aanvaard wat overblijft als de schulden voldaan zijn. Blijkt dat er meer schulden zijn dan bezittingen, dan kan je ervoor kiezen de erfenis niet te aanvaarden. Aanvaard je dan alsnog dan ben je aansprakelijk met je privevermogen om de schulden te voldoen. De schulden van de erflater zijn dan immers jouw schulden geworden.

Het is dus van groot belang om een erfenis altijd goed te aanvaarden om niet verantwoordelijk te worden voor de schulden van de overledene.

Hiaten in de wet
In het verleden is de volgende situatie weleens voorgekomen. Een erfgenaam, nam goedbedoeld en zonder erbij na te denken iets mee uit het huis van de overledene. (Denk hierbij aan een dochter of zoon die een foto van moeder of vader meeneemt om bijvoorbeeld thuis neer te zetten.) In feite betekende dit dat de erfenis zuiver werd aanvaard. Volgens de wet is dat namelijk een handeling als zijnde de erfenis te hebben aanvaard en daarmee betekende het dat je eraan kon worden gehouden de geheel erfenis te hebben aanvaard. Bleken er later schulden te zijn dan kon een schuldeiser deze verhalen of de erfgenamen.

Er is zelfs een voorbeeld bekend van een familie die na de begrafenis bij moeder thuis besloten wat te eten te halen bij de snackbar om de hoek. Er werd voor een klein bedrag uit moeders portemonee aan eten gehaald, maar daarmee hadden ze de erfenis -die vele schulden bevatte- aanvaard. De zaak is voor de rechter geweest, maar die kon niet anders dan de wet te eerbiedigen en de schuldeiser gelijk geven. Door het uitgeven van moeders geld hadden ze gehandeld als zijnde de erfenis aanvaard.

Juist om deze problemen te voorkomen is deze wet ingesteld. In de nieuwe wet ben je pas aansprakelijk als je de spullen van de overledene verkoopt of op een andere manier doelbewust uit de nalatenschap houdt. Dat wil zeggen dat als je bewust de mooie antieke kast van oma uit het huis haalt voordat de schuldeisers ermee vandoor gaan, je dan pas aansprakelijk bent voor de rest van de schulden. Het meenemen van de kam (tenzij deze van zuiver goud of zilver is), of de foto van oma valt naar alle redelijkheid en billijkheid niet meer onder deze wet. Je mag schuldeisers dus niet benadelen.

 

Lange tijd is er een wens geweest om beneficiair aanvaarden tot een standaard te maken, maar dat is niet gedaan met deze nieuwe wet. Beneficiair aanvaarden zorgt voor hogere wettelijke kosten, omdat het afwikkelen van een erfenis dan via officiële weg moet gebeuren. Voor diegene die een erfenis zuiver hebben aanvaard en in de veronderstelling waren dat er een vermogen over zou blijven maar plots met schulden geconfronteerd worden is er nu een andere regeling. De erfgenaam kan bij de kantonrechter een verzoek doen tot bescherming van zijn privévermogen.

 

Wilt u advies hebben over het verzoek bij de kantonrechter over bescherming van uw privévermogen? neemt u dan contact op. Klik hier voor contact.