ADVOCATEN: VEEL WERK AAN ERFRECHTCONFLICTEN

Foto: Pixabay

Het aantal erfrechtadvocaten neemt in rap tempo toe en ook familierechtadvocaten specialiseren zich steeds vaker in het erfrecht. Aan die deskundigheid is een grote behoefte want er zijn steeds meer conflicten over erfenissen. De wetgever zou dat in toom kunnen houden, vindt notaris Max Hoedeman (van Gogh Notarissen). En rechtbanken zouden erfrechtkwesties beter moeten organiseren, mogelijk met een aparte erfrechtkamer, meent erfrechtadvocaat Saskia van Os (Rietmeesters) en secretaris van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN).

Klik hier om het volledige artikel verder te lezen in de Mr. Online