Ga direct naar: Novakh Administratie ServiceWat kunnen wij voor u betekenen

Novakh-AS, onze administratie service

Soms lukt het niet om zelf de administratie te blijven doen. Dat kan komen door ouderdom, maar ook door een ziekte of een opname in een ziekenhuis of revalidatiecentrum. De buren, kinderen of een huishoudelijke hulp worden hier soms voor gevraagd. Ondanks alle goede bedoelingen neemt het risico op financieel misbruik daardoor toe. De overheid heeft een speciaal traject opgestart om onder meer (financieel) misbruik onder ouderen meer onder de aandacht te brengen bij hulpverleners, zorgverleners, familieleden en mantelzorgers.

Novakh Administratie Service is speciaal voor particulieren die hulp willen bij het doen van hun (digitale) administratie, aangifte inkomstenbelasting en/of aangifte erfbelasting. Wij helpen ook bij aanvragen en het indienen van declaraties van uw zorgverzekeraar. Als onafhankelijk adviseur verzorgen wij uw administratie tegen een vast tarief. Dat kan ons uurtarief zijn, of het tarief van een abonnement. Zo weet u (of uw kinderen) van tevoren waar u aan toe bent.

Novakh is een vertrouwd adres voor uw administratie. De afgelopen jaren zijn er veelvuldig misstanden in de media gekomen van ouderen die financieel worden uitgebuit. We kennen de verhalen van de hulp die elke week geld haalt voor de oudere buur en daarbij ook ‘even wat geld haalt’ voor de eigen boodschappen. Vooral ouderen worden hierin steeds kwetsbaarder. Juist het digitale tijdperk zorgt ervoor dat zij de grip op hun financiën dreigen kwijt te raken. Daarom is Novakh er, om samen met de betrokkene een administratie op te zetten die weer duidelijk en overzichtelijk is. Desgewenst maken we gewoon weer een ouderwetse papieren ordner aan waarin we de bankbescheiden bewaren. Dankzij de digitale kennis van Novakh kunnen we de digitale en analoge techniek koppelen zodat de regie weer in handen is van u zelf!

Novakh helpt u zodat u het overzicht weer heeft!

Banken verlangen tegenwoordig dat alles via internet geregeld wordt, u moet alles zelf vanuit uw luie stoel kunnen regelen. Uw bank stuurt uw afschriften veelal niet meer per post maar u kunt deze inzien via internetbankieren. Hoe aantrekkelijk dit ook lijkt, voor u is dit misschien helemaal niet zo handig, u beheerst uw computervaardigheden niet voldoende om ook uw bankzaken te kunnen en durven doen op de computer.

Ook de toenemende mate van phishing-mails (mails die afkomstig lijken te zijn van uw bank maar enkel tot doel dienen van criminelen om gegevens te verkrijgen)  en andere computer criminaliteit maken dat internetbankieren voor u misschien niet zo makkelijk is als het lijkt.

De ontwikkelingen gaan hard en voor u is het lastig om alles bij te blijven houden. Bovendien zijn uw bankzaken zeer prive en u wilt dit liever niet met buren of bekenden delen. Ook wanneer u geen kinderen heeft, of de kinderen liever niet uw administratie wil laten doen, kan Novakh’s administratie service u helpen!

Novakh Administratie Service: voor hulp met het op orde brengen én bijhouden van uw administratie.

Klik hier om direct naar de website van onze Administratie Service te gaan.
(Opent in een nieuw venster)

Wat kunnen wij voor u betekenen?

 • Wij helpen u met het ordenen en archiveren van uw administratie.
 • Wij zorgen er (samen met u) voor dat de betalingen tijdig en correct worden voldaan.
 • Wij behandelen en beantwoorden samen met u de inkomende post.
 • Wij kunnen ervoor zorgen dat declaraties aan uw zorgverzekeraar tijdig worden ingediend en monitoren of de uitbetaling daarvan goed verloopt.
 • Wij brengen overzicht aan in uw bankzaken, waar nodig adviseren we om uw rekeningen te ordenen, rekeningen samen te voegen, spaarrekeningen aan te maken en een goed overzicht te maken van alle tegoeden en/of tekorten.
 • Wij kunnen een overzicht maken van al uw bankzaken en bescheiden die nodig zijn voor de belastingaangifte.
 • Wij helpen u met de aanvraag van bijvoorbeeld een OV-chipkaart en andere ogenschijnlijk simpele zaken waar u een computer voor nodig heeft.
 • Wij helpen u met het aanvragen of stopzetten van abonnementen op krant en tijdschriften.
 • Wij helpen u wanneer uw partner overleden is u hulp nodig heeft bij het bijhouden van uw administratie
 • Samen met u nemen we periodiek uw bankzaken door en regelen we de betalingen en overschrijvingen.
 • Indien u dit wenst zorgen wij ervoor dat u de vertrouwde papieren versie van uw ordner en uw bankbescheiden krijgt. Wij zorgen ervoor dat u alle overzichten gewoon op papier kan bewaren. Wij printen en archiveren dit voor u.
 • Indien u zaken zelf wilt regelen bij uw bank, dan kunnen wij u vergezellen naar uw bank.

Klik hier om direct naar onze Administratie Service te gaan
(opent in een nieuw venster)


Novakh als onafhankelijk toezichthouder

Het inschakelen van een onafhankelijke toezichthouder is altijd aan te raden, niet alleen om misbruik te voorkomen, maar op deze manier zorgt u ervoor dat diegene die uw belangen moet behartigen niet het gevoel heeft er alleen voor te staan. Ook voorkomt u dat overige kinderen het vertrouwen verliezen in het kind wat gevolmachtigd is, hierdoor voorkomt u argwaan en onderlinge conflicten. Door het toezien van een onafhankelijk toezichthouder voorkomt u scheve gezichten.

Novakh kan als raadgever én gesprekspartner
uw naasten adviseren.

Een onafhankelijke toezichthouder zorgt ook voor continuïteit. Mocht uw vertrouwenspersoon uitvallen door ziekte of tijdelijk niet beschikbaar zijn vanwege bijvoorbeeld vakantie of een verblijf in het buitenland dan kan de toezichthouder erop toezien dat bijvoorbeeld uw betalingen doorlopen. Constateert de toezichthouder dat er zaken niet goed gaan, dan kan deze tijdig contact opnemen met degene die gevolmachtigd is om actie te ondernemen. Hierdoor voorkomt u problemen achteraf.

Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van een volmacht kunt u ervoor kiezen om een extra toezichthouder in te schakelen. U kunt er in dat geval voor kiezen dat de vertrouwenspersoon rekening en verantwoording moet afleggen aan de toezichthouder. In uw levenstestament kunt u laten opnemen dat de toezichthouder akkoord moet gaan bij de uitgaven en opnamen van hoge bedragen, u kunt zelf de limiet hiervoor aangeven.

Novakh kan als professioneel toezichthouder
controleren én adviseren.

Wilt u graag iemand die onafhankelijk toezicht houdt en meekijkt bij de handelingen van de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen, dan kunt u Novakh aanwijzen in de volmacht als toezichthouder.

Regel tijdig met uw vertrouwenspersoon hoe u zaken praktisch gaat oplossen. Open bijvoorbeeld een huishoudgeld rekening zodat daar de boodschappen van gehaald kunnen worden door de huishoudelijke hulp of mantelzorger. Door daar maandelijks enkel het boodschappengeld op over te maken kan er vrijwel geen misbruik worden gemaakt door hoge bedragen op te nemen. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van onze Administratie Service.

Let op! Open niet zomaar een bankrekening met iemand anders, de ander kan dan bij al uw banktegoeden komen inclusief uw spaarrekening en geld opnemen zonder uw toestemming.

 

Klik hier om direct naar onze Administratie Service te gaan
(opent in een nieuw venster)