Tarieven

Novakh hanteert diverse uurtarieven en een aantal vaste tarieven, afhankelijk van de aard van de werkzaamheden. 

  • Het tarief voor alle diensten vallend onder onze administratieve dienst Novakh Administratie Service bedraagt 71,50 euro.
  • Het vaste tarief voor alle overige diensten zoals advies, toezicht en executeursdiensten bedraagt 109,20 euro.
  • Het tarief voor een vereffening via de rechtbank is 175,20 euro.(Hierbij respecteer ik de Recova-richtlijnen van de rechtbank)(Klik hier voor uitleg)
  • Voor onze administratieve dienstverlening hebben wij diverse abonnementen waaruit gekozen kan worden.

Voor het éénmalig op orde brengen van uw administratie rekenen wij een uurtarief van 71,50 euro.
Voor een overzicht van onze abonnementen binnen Novakh Administratie Service: klikt u hier voor informatie en tarieven.

Novakh biedt u kwaliteit en veelzijdigheid, in combinatie met een scherp tarief. In geval van spoed, weekend- of avondwerk rekenen wij geen toeslagen op onze tarieven. Tarieven kunnen slecht met elkaar vergeleken worden, het gaat immers om het eindresultaat en werkzaamheden voor uw administratie zijn nu eenmaal anders van aard dan werkzaamheden als executeur.

Tarief executeur
Wettelijk gezien is bepaald in artikel 4:144 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek dat de beloning van de executeur 1% van de nalatenschap bedraagt. Dit geldt in veelvoorkomende gevallen als een van de familieleden als executeur optreed. Een professionele executeur werkt echter op basis van een aanvaarding van een opdracht en hanteert net als een notaris, fiscalist, advocaat of accountant een uurtarief. Dit uurtarief ligt wel lager dan dat van een notaris, fiscalist, advocaat of accountant.  Novakh verricht alle werkzaamheden zelf en raadpleegt alleen een professional als ze zelf niet de expertise bezit. Hierdoor blijven uw kosten beperkt.

Verantwoording
Wij houden de tijd die wij voor uw bezig zijn nauwkeurig bij in tijdseenheden van minuten. U krijgt van ons een specificatie in de declaratie met de tijdsbesteding. Werkzaamheden die korter dan 5 minuten duren worden als één tijdseenheid (5 minuten) gezien.

Wij rekenen geen kantoorkosten omdat wij veelal bij u thuis op locatie aan het werk zijn. De kosten voor het maken van een fotokopieën, prints, porti en dossierkosten berekenen wij apart op uw declaratie.


Bijkomende kosten

Alle bovenstaande methoden hebben betrekking op werkzaamheden die door Novakh worden verricht. Indien Novakh derden in moet schakelen zal zij dit altijd in overleg met u doen. (Denk hierbij aan het inschakelen van bijvoorbeeld een deurwaarder of advocaat.) Deze kosten zal Novakh apart doorbelasten.

Deelproject-berekening
Schakelt u ons in voor bemiddeling, dan is niet altijd goed te overzien of we resultaat gaan boeken en hoeveel tijd daar in gaat zitten. Dit hangt allemaal af van de situatie en de bereidwilligheid van de betrokkenen om de zaak op te lossen. In dit geval is het mogelijk om een prijsafspraak te maken per stap die gezet wordt, zo voorkomt u hoge kosten als er geen resultaat bereikt wordt.

Proceskosten
Indien u een juridische procedure wilt opstarten kunt u bij verlies van deze zaak worden veroordeeld in de proceskosten. Deze kosten vallen niet onder de prijsafspraken met ons en in geval van verlies van een zaak moet u deze aan uw tegenpartij betalen.

BTW
Novakh is vrijgesteld van BTW aangifte. Hierdoor wordt de BTW niet vermeld op de factuur. De uurprijzen zijn dus volledig

Reiskosten
De door Novakh gehanteerde tarieven zijn exclusief reiskosten. Novakh hanteert een reiskosten tarief van 0,33 cent per kilometer op basis van de routeplanner van de ANWB.
Voor wachttijden (denk aan wachttijden bij bijvoorbeeld notaris of rechtbank) hanteert Novakh het geldende uurtarief.

Factuur en voorschot
Novakh verstuurt haar factuur aan u aan het begin van iedere maand en declareert dan de uren en bijkomende kosten van de maand ervoor. In sommige gevallen kan het voorkomen dat Novakh een voorschot verlangt voor aanvang werkzaamheden. Het reeds door u betaalde voorschot wordt met u verrekend in de laatste declaratie van uw dossier.

Bij vaste prijsafspraken over de werkzaamheden declareren wij de kosten van de werkzaamheden direct of in nader overeen te komen termijnen. Wij behouden ons het recht voor om bij niet nakoming van de termijnbedragen het gehele bedrag in een keer te vorderen.
De betalingstermijn is 14 dagen, tenzij sprake is van een voorschot. Dan geldt de overeengekomen termijn die in veel gevallen 7 werkdagen bedraagt