De NVB (ned. ver. van banken) opende onlangs een digitaal loket voor slapende tegoeden. Hiermee wordt het voor erfgenamen makkelijker om na te gaan of een overleden familielid nog een tegoed heeft bij een bank. Het loket is enkel bedoeld voor erfgenamen die geen zich hebben bij welke bank of banken de overledene de tegoeden aanhield. Als de erfgenamen willen weten bij welke banken rekeningen lopen dan kunnen zij terecht bij de desbetreffende bank. Zie voor meer informatie: http://www.nvb.nl/nieuws/2014/2910/digitaal-loket-voor-slapende-tegoeden-van-start.htmlLees meer ->

Bron: Eigen bedrijf, uitgave van de Kamer van Koophandel nummer 5- 2012 Bron: rechtennieuws, wet- & regelgeving  Mediation is geen soft geklets Een zakelijk conflict met een zakenpartner, leverancier, medewerker of de overheid? voor veel ondernemers is de stap naar de rechter een logische. Toch is er een goed alternatief: mediation. ■ tekst Jan van Deursen ■ illustratie Len Munnik Mediation is bezig aan een opmars in Nederland. Het wordt steeds vaker ingezet om meningsverschillen en conflicten tot een goed einde te brengen. En dat gebeurt lang niet alleen bij echt­ scheidingen of burenruzies. Ook het in het midden­ en kleinbedrijf is ‘begeleid onderhandelen’ gemeengoed.Lees meer ->

De Rechtbank Alkmaar wijst procespartijen voortaan op de mogelijkheid van mediation. Bij mediation lossen partijen in onderling overleg hun conflicten op via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Bij die oplossing kunnen de partijen ook niet-juridische geschilpunten betrekken. Doorverwijzing naar mediation is mogelijk in handelszaken, familiezaken en bestuurszaken, waaronder belastingzaken. Mediation kan ook tijdens een juridische procedure een goede keus zijn indien partijen verwachten dat een juridische beslissing het werkelijke conflict niet zal oplossen. De Rechtbank Alkmaar heeft twee mediationfunctionarissen opgeleid bij wie partijen terecht kunnen voor informatie en deskundige uitleg. Wanneer mediation? In een landelijk project is onderzocht wanneer mediation tijdens een procedureLees meer ->