Wanneer je getrouwd bent en een van de partners wordt erfgenaam, dan is het meestal meteen duidelijk hoe dit zit. Anders is het wanneer er een scheiding is geweest en een van de ouders van de ex-partner overlijd. Stel, u bent gescheiden, maar was getrouwd in gemeenschap van goederen en uw ex-schoonvader is overleden. Dan rijst vaak de vraag of u nu nog recht heeft op een deel van de erfenis. Na een scheiding heb je geen wettelijk recht op een deel van de erfenis omdat de gemeenschap van goederen dan niet meer bestaat. (Hierover kan je met je partner afspraken maken die je schriftelijkLees meer ->

De NVB (ned. ver. van banken) opende onlangs een digitaal loket voor slapende tegoeden. Hiermee wordt het voor erfgenamen makkelijker om na te gaan of een overleden familielid nog een tegoed heeft bij een bank. Het loket is enkel bedoeld voor erfgenamen die geen zich hebben bij welke bank of banken de overledene de tegoeden aanhield. Als de erfgenamen willen weten bij welke banken rekeningen lopen dan kunnen zij terecht bij de desbetreffende bank. Zie voor meer informatie: http://www.nvb.nl/nieuws/2014/2910/digitaal-loket-voor-slapende-tegoeden-van-start.htmlLees meer ->

Bron: Eigen bedrijf, uitgave van de Kamer van Koophandel nummer 5- 2012 Bron: rechtennieuws, wet- & regelgeving  Mediation is geen soft geklets Een zakelijk conflict met een zakenpartner, leverancier, medewerker of de overheid? voor veel ondernemers is de stap naar de rechter een logische. Toch is er een goed alternatief: mediation. ■ tekst Jan van Deursen ■ illustratie Len Munnik Mediation is bezig aan een opmars in Nederland. Het wordt steeds vaker ingezet om meningsverschillen en conflicten tot een goed einde te brengen. En dat gebeurt lang niet alleen bij echt­ scheidingen of burenruzies. Ook het in het midden­ en kleinbedrijf is ‘begeleid onderhandelen’ gemeengoed.Lees meer ->