Ga direct naar: LevenstestamentBijzondere of algemene volmacht –  ToezichthouderTipsUw medische wensenRegistratie levenstestamentOnderhandse akteIngangsdatum levenstestamentEinde levenstestamentDe bank en uw wensenLimieten instellenOverige handelingenNovakh als uw levensexecuteurVeelgestelde vragen contact


 

Waarom zou u een levenstestament maken of een volmacht regelen?

U heeft -als het goed is- al uw zaken goed verzekerd, uw auto, uw huis en inboedel tegen schade en u heeft een verzekering voor het geval er wordt ingebroken. Het opstellen van een volmacht zou net zo vanzelfsprekend moeten zijn. U regelt daarmee dat u zelf de regie kunt houden, zelfs als u dat op dat moment niet meer zelf alles kan doen. Steeds meer mensen maken daarom een levenstestament.

De voornaamste reden van de opkomst van het levenstestament is dat we ouder worden, er samengestelde gezinnen zijn, geen kinderen of kinderen niet altijd in staat zijn om voor de ouders te zorgen. Dat kan komen doordat ze niet in staat zijn om uw administratie over te nemen, doordat ze bijvoorbeeld zelf in de schuldhulpverlening zitten, of ze wonen te ver weg of door een drukke baan en druk leven geen tijd hebben om zelf alles voor de ouders te regelen.

Daarnaast komt er op de mantelzorgers (veelal kinderen, buren of familie) al veel op de schouders, waarom zou u hen opzadelen met zaken die u van tevoren goed kan regelen?

Vrijwel iedereen in Nederland is bekend met een gewoon testament. Dit juridische document waarin u regelt wat er met uw bezittingen moet gebeuren, treedt in werking nadat iemand is overleden. Het begrip levenstestament is wat minder bekend, maar minstens zo belangrijk. In een levenstestament legt u uw wensen van tevoren vast. Hierdoor houdt u zelf de regie in handen om de zaken (al dan niet tijdelijk) te regelen voordat u in de situatie komt dat u door ongeval of een ziekte niet meer in staat bent om dit zelf te doen.

We kennen allemaal wel iemand in de omgeving die door ziekte of een ongeluk niet meer in staat is om zelf de administratie te doen of beslissingen te nemen. Dat kan tijdelijk of langdurig zijn.

Op het moment dat dit gebeurt komt er veel zorg voor uw persoonlijke welzijn bij uw naasten of vrienden of kennissen terecht. Zij bezoeken u en proberen zo goed als mogelijk alles voor u te regelen.
Ondertussen lopen de administratieve en financiële zaken ook allemaal gewoon door, de huur moet betaald, het abonnement op telefoon, televisie en internet en de belastingaangifte moet ook nog op tijd de deur uit. Worden de rekeningen niet op tijd betaald, dan komen er herinneringen, incasso en rentekosten bovenop en in het ergste geval na verloop van tijd de deurwaarder aan de deur. Deze problemen kunnen voorkomen worden door iemand te machtigen. In dat geval kan diegene namens u tekenen en uw zaken beheren. Dit heet dan een volmacht. Er zijn twee soorten volmachten, een algemene en een bijzondere.

Stel dat u voor langere tijd in een ziekenhuis of een verpleeghuis opgenomen moet worden voor behandeling of revalidatie. Of u moet een operatie ondergaan waarvan u van tevoren niet kan inschatten hoe het met u gaat na de operatie. Of u merkt dat u door uw leeftijd vaker een beroep moet doen op anderen voor hulp.

De meeste praktische zaken worden dan wel geregeld, de buurvrouw neemt een extra boodschapje mee, de thuiszorg houdt uw huis schoon en de wijkverpleging zorgt voor u als u thuiskomt uit het ziekenhuis.

Maar wie gaat uw (financiële) zaken regelen als u daar zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent? In wie heeft u vertrouwen en heeft volgens u voldoende verstand van zaken om ervoor te zorgen dat de administratie en alles waar u zuinig op bent, in goede handen is?

Uw financiële situatie bespreekt u veelal liever niet met vrienden, kennissen of buren. Het is op zo’n moment goed om na te gaan denken in wie u vertrouwen heeft en wie u een volmacht wil geven. Dat kan een familielid zijn, een partner of een zoon of dochter. Maar dat hoeft niet, het is ook mogelijk een volmacht te geven aan een professioneel vertrouwenspersoon. 

Novakh is er om u te adviseren en te helpen!

 

Bijzondere of algemene volmacht

Een volmacht geeft u aan iemand die u vertrouwd, dat kan een bekende zijn of een professioneel vertrouwenspersoon. Diegene is dan de gevolmachtigd door u. In deze volmacht beschrijft u wie er namens u beslissingen mag nemen als u dat zelf niet meer kan. U kunt zelf kiezen welke taken de gevolmachtigde voor u moet uitvoeren, of u kiest ervoor om de gevolmachtigde alle taken te laten uitvoeren als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen.

Iemand die alle taken mag uitvoeren heeft een algemene volmacht van u.  Diegene heeft de bevoegdheid om namens u te  handelen waar nodig. Hij of zij kan zeer belangrijke en vergaande beslissingen nemen over uw vermogen!

U kunt er ook voor kiezen om iemand een volmacht te geven om bepaalde taken uit te voeren, dit heet een bijzondere volmacht. Welke keuze het beste bij uw situatie past is afhankelijk van uw privésituatie (wel/geen kinderen, familie etc.) en uw persoonlijke wensen.

De gevolmachtigde oftewel vertrouwenspersoon gaat uw zaken zo goed mogelijk regelen en houdt daarbij rekening met uw wensen en belangen, zoals u dat van tevoren besproken heeft. Denk hierbij aan het regelen van uw bankzaken en het op orde brengen en houden van uw administratie, de eventuele aan- en verkoop van onroerend goed, het aanvaarden of verwerpen van erfenissen en bijvoorbeeld het doen van schenkingen.

Zorg dat u tijdig een volmacht of een levenstestament maakt. In het levenstestament of de volmacht mogen geen bepalingen staan die ervoor zorgen dat de gevolmachtigde zijn taken niet kan uitvoeren. Een volmacht is een belangrijke beslissing, zorg ervoor dat u duidelijk omschrijft wat de gevolmachtigde mag doen voor u.

 

Bij Novakh krijgt u advies en hulp bij het opstellen van een
algemene of bijzondere volmacht of een levenstestament.

 

Toezichthouder


Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt kan worden van een algemene of bijzondere volmacht kunt u ervoor kiezen om een extra toezichthouder in te schakelen. 
Stel dat u één van uw kinderen een volmacht geeft, dan kunt u ervoor kiezen om een externe toezichthouder van Novakh aan te stellen.

De externe toezichthouder kan dan de gevolmachtigde vragen om rekening en verantwoording. Uw overige kinderen weten dan dat er toezicht is op het handelen van de gevolmachtigde.  De externe toezichthouder handelt als een onafhankelijk toezichthouder om erop toe te zien dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Ook kan externe toezichthouder adviseren en de gevolmachtigde met raad en daad terzijde staan.

Wilt u graag iemand die onafhankelijk extern toezicht houdt en meekijkt bij de handelingen van de vertrouwenspersoon die u heeft aangewezen, dan kunt u ervoor kiezen om Novakh aan te wijzen in de volmacht als toezichthouder.

U kunt deze aanwijzing in algemene zin doen, maar ook enkel bij grote uitgaven of bij bepaalde handelingen. Hoe ver het toezicht moet gaan dat bepaalt u helemaal zelf. U kunt ook bepalen dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan de externe toezichthouder of aan bijvoorbeeld een notaris.

 

Tips

Zorg ervoor dat u zaken op tijd bespreekt met uw vertrouwenspersoon. Bespreek met uw vertrouwenspersoon waar u de administratie bewaard en maak met de vertrouwenspersoon de administratie op orde. Zorg dat diegene weet waar belangrijk gegevens zoals polissen en dergelijke bewaard worden.

Regel tijdig met uw vertrouwenspersoon hoe u zaken praktisch gaat oplossen. Open bijvoorbeeld een huishoudgeld rekening zodat daar de boodschappen van gehaald kunnen worden door de huishoudelijke hulp of mantelzorger. Door daar maandelijks enkel het boodschappengeld op over te maken kan er vrijwel geen misbruik worden gemaakt door hoge bedragen op te nemen.

Let op! Open niet zomaar een bankrekening met iemand anders, de ander kan dan bij al uw banktegoeden komen inclusief uw spaarrekening en geld opnemen zonder uw toestemming.

 

Levenstestament

In een levenstestament legt u uw wensen van tevoren vast. Hierdoor houdt u zelf de regie in handen om de zaken (al dan niet tijdelijk) te regelen voordat u in de situatie komt dat u door ongeval of een ziekte niet meer in staat bent om dit zelf te doen. In het levenstestament geeft u aan de persoon die u vertrouwt een algemene of bijzondere volmacht.

Een levenstestament is uitgebreider en meer op maat gemaakt. In een levenstestament beschrijft u bijvoorbeeld wat er met uw huisdieren moet gebeuren als u niet meer in staat bent om voor ze te zorgen, of u beschrijft wat er met uw gegevens op sociale media moet gebeuren. In het levenstestament kunt u opschrijven hoe u zaken wilt regelen als u bijvoorbeeld na ziekte of een ongeval niet meer in uw oude huis kunt blijven wonen en moet verhuizen naar een verpleeginrichting of een kleinere zorgwoning. Indien u niet in staat bent om dan kenbaar te maken wat er met bijvoorbeeld de oude antieke kast moet gebeuren, dan kan het zijn dat deze bij een familielid beland, waar u deze kast niet wilde hebben. Het zou best kunnen dat u dat wel goed geregeld hebt in uw testament, maar de inhoud van het testament wordt enkel openbaar nadat iemand is overleden. U begrijpt dat het maken van een levenstestament veel misverstanden kan voorkomen. Door het opstellen van een levenstestament met daarin uw wensen en keuzes houdt u zelf zo lang mogelijk de regie in handen.

 

Uw medische wensen ten aanzien van uw behandeling en levenseinde

Behalve de praktische zaken die u kunt bedenken, kunt u in een levenstestament ook bepalen wat er wel of niet met u mag gebeuren. Zo kunt u uw wensen ten aanzien van uw levenseinde vastleggen. Of u kunt vastleggen of u wel of niet wil worden behandeld als u ziek bent. Mensen die dichtbij u staan hebben soms moeite met deze vragen of uw wensen. Het is belangrijk om al uw vragen en wensen te kunnen bespreken en hier goed over na te denken.

Het is belangrijk om uw wensen ten aanzien van uw behandeling en levenseinde te bespreken met de huisarts. Laat de huisarts weten dat u een levenstestament heeft en/of een volmacht en wie u daarvoor aangewezen heeft.

Hoe moeilijk ook, al uw vragen zijn bespreekbaar, evenals al uw wensen. Bij uw thuis kan alles in uw vertrouwde omgeving besproken worden. In het levenstestament legt u dan alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

Het is verstandig om tijdig na te denken over een volmacht en een levenstestament. Op dit moment bent u nog wilsbekwaam en u kunt alle beslissingen nu nog zelf nemen. 

 

Voor hulp en advies bij het opstellen van een levenstestament kunt u terecht bij Novakh!

 

Levenstestament laten registreren

Indien u uw levenstestament wilt laten registreren wordt dit ingeschreven in het Centraal Levens Testamenten Register (CLTR). Dit is een database waarin notarissen registreren wie een levenstestament heeft. Ook is hierin te vinden bij welke notaris dit is opgemaakt en wanneer.

Het CLTR geeft geen inzage aan niet-bevoegden in het levenstestament, maar geeft wel of iemand dit heeft en bij welke notaris dit levenstestament is ingeschreven. Enkel (kandidaat)-notarissen kunnen het CLTR inzien.

In het geval u uw levenstestament wil laten vastleggen gaat u naar de notaris. U bent vrij om te bepalen naar welke notaris u wilt en wie u eventueel mee wilt nemen. Uiteraard kunt u begeleid worden. Binnen het netwerk van Novakh zijn ook notarissen die u kunnen helpen. Novakh heeft geen ‘eigen’ notaris in dienst, de notaris is onafhankelijk en stelt zelf de akte vast.

De onafhankelijke notaris stelt ook vast of u wel of niet bekwaam bent om het levenstestament op te stellen en stelt uw identiteit vast. Zo staat dan vast dat u geestelijk in goede gezondheid bent om deze wensen op deze manier vast te leggen. Indien de notaris twijfelt over uw wilsbekwaamheid dan schakelt hij een onafhankelijk arts in voor advies.

De notaris schrijft uw levenstestament in bij het Centraal Levens Testamenten Register en de notaris bewaard de akte. U kan bepalen dat Novakh of anderen of uw vertrouwenspersoon een afschrift van de akte krijgt. U krijgt zelf uiteraard ook een afschrift. Wilt u later de volmacht of het levenstestament aanpassen, dan kunt u contact met Novakh opnemen of zelf naar de notaris gaan. De kosten van inschrijving in het register bedragen 6,50 euro excl. btw.

 

Door de persoonlijk begeleiding
is de tijdsbesteding van de notaris
uiteraard lager dan wanneer het
gehele traject via de notaris loopt. 


Voor advies en begeleiding bent u bij Novakh op een vertrouwd adres!

 

 

Onderhandse akte

U kunt er ook voor kiezen om uw levenstestament niet te laten registeren. Dan is het een onderhandse akte. Hou er in dat geval rekening mee dat niet alles te regelen is en er later twijfel over de geldigheid kan ontstaan. Er kan bijvoorbeeld twijfel rijzen over uw wilsbekwaamheid ten tijde van het opstellen van het niet-geregistreerde levenstestament of de volmacht. Het is daarom aan te raden om de akte wel vast te laten leggen bij de notaris.

 

Ingangsdatum levenstestament

Een ‘gewoon’ testament gaat in als iemand is overleden. Dat ligt wat ingewikkelder bij het levenstestament. Een levenstestament gaat pas in nadat u hebt beslist wanneer het in moet gaan. Dat kan per direct zijn, maar meestal wil u het nu regelen voor later als u het zelf niet meer kan regelen. Het moment waarop het levenstestament in moet gaan als u zelf niet meer wilsbekwaam bent, wordt dan meestal door een arts bepaald, of wanneer u aangeeft uw zaken niet meer zelf te willen behartigen. Voordat een arts bepaald dat u niet meer wilsbekwaam bent, is er vaak al een tussenperiode waarin het voor uw naasten lastig is om beslissingen te nemen, de zogenoemde tussenfase. In deze tijd kan de gevolmachtigde niet voor u handelen, omdat er nog niet is vastgesteld door een arts dat u dat zelf niet meer kan. Door het maken van goede afspraken en deze ook vast te leggen, kunt u regelen dat ook in deze periode uw belangen behartigd worden en uw administratie op orde blijft.

 

Einde levenstestament

Het levenstestament eindigt bij overlijden van degene die de volmacht gegeven heeft, of wanneer de volmachtgever onder curatele wordt gesteld of failliet gaat. U kunt er ook altijd voor kiezen om de volmacht weer in te trekken als u nog volledig wilsbekwaam bent. Als u besluit om de volmacht in te trekken, laat dit dan altijd aan ons en de notaris weten. De notaris maakt hiervan een melding in de akte. Het intrekken van een volmacht gebeurd bijvoorbeeld na een scheiding.

 

De bank en uw levenstestament of volmacht

Banken kunnen een struikelblok vormen voor de uitvoering van uw wensen. Dit gebeurd als de bank niet garant kan staan voor een goede uitvoering van het levenstestament of de volmacht. Als er bijvoorbeeld in uw levenstestament staat dat de gevolmachtigde geen schenkingen mag doen, of met zichzelf mag handelen, dan kan de bank dit niet controleren. Het kan zijn dat de bank de volmacht of het levenstestament niet accepteert. Zorg er daarom voor dat er een goede volmacht aanwezig is waar de bank akkoord mee gaat, om te voorkomen dat de volmacht later geweigerd wordt.

Novakh helpt u met het opstellen van een geldige volmacht.

 

 

Limieten instellen

U kunt in uw levenstestament of volmacht bepalen wat u wilt, dus ook een limiet op het opnemen of overboeken van geld van bijvoorbeeld uw rekening naar een andere rekening. Zorg ervoor dat u duidelijk vast legt om welk bedrag het gaat en om welke rekening het gaat bij de bank, omschrijf dit alles zo goed mogelijk.

 

Overige handelingen

Een volmacht kan allesomvattend lijken waardoor het lijkt alsof alles geregeld is en mag. Om later problemen te voorkomen is het aan te raden om zoveel mogelijk goed op te schrijven. Ook of degene die de volmacht heeft met zichzelf mag handelen. Als u een professionele levensexecuteur instelt als gevolmachtigde mag deze zichzelf dan belonen? En zo ja, aan wie legt deze dan de rekening en verantwoording af? Bij al deze vragen en het opschrijven van deze handelingen kan Novakh u adviseren.

 

Novakh als levensexecuteur

U kunt ervoor kiezen om een professioneel levensexecuteur aan te wijzen. Wij zorgen ervoor dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd en alles conform uw wensen wordt uitgevoerd. Indien u bijvoorbeeld naar een zorgcentrum moet en u moet verhuizen, dan regelt Novakh de uitvoering daarvan zoals u dat van tevoren besproken heeft.
Maar ook uw administratie is bij Novakh in goede handen, Novakh heeft een eigen administratie dienst waardoor u ervan verzekerd bent dat al uw zaken goed geregeld worden en er geen achterstanden in betalingen ontstaan.

 

Maak nu een afspraak met Novakh om uw situatie te bespreken,
dan bent u ervan verzekerd dat de uitvoering gebeurd volgens uw wensen.  

 


Veel gestelde vragen:

 

Ik heb nog niets geregeld, wat gaat er straks gebeuren wanneer ik niet meer voor mezelf kan zorgen?

→ Stel dat u wilsonbekwaam raakt en u heeft geen volmacht afgegeven of een levenstestament gemaakt? In dat geval zal de kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator aanstellen. Dit kan een partner of familielid zijn, maar de kantonrechter kan er ook voor kiezen een ‘vreemde’ te benoemen. U kunt daar niets aan doen, want u bent op dat moment niet meer wilsbekwaam.

→ Wacht daarom niet te lang met het maken van een levenstestament of het opstellen van algemene of bijzondere volmacht. Novakh wil u graag persoonlijk adviseren over de juiste keuze en vorm voor u. Zo bent u ervan verzekerd dat u zelf de regie houdt over uw leven en uw wensen!

Kan ik samen met mijn kind(eren) een levenstestament opmaken waarin ik hem of haar machtig om mijn financiën te regelen?

  • Meestal willen ouders dat de kinderen zelf de financiën gaan regelen. Bij meerdere kinderen ziet u het liefst dat dit in goed overleg gebeurd zodat er geen scheve gezichten ontstaan over wie wat doet met bijvoorbeeld het huishoudgeld.
  • De kinderen samen de financiën laten regelen is mogelijk, u bent immers vrij om uw eigen keuzes daarin te maken.
  • Maar er zijn een aantal valkuilen waardoor het niet altijd het verstandigste is om dit door kinderen samen te laten regelen. Samen geld van uw rekening pinnen is bijvoorbeeld niet mogelijk want er kunnen niet meer dan twee mensen van een rekening pinnen.
  • Het kan zijn dat de volmacht niet de (rechts)kracht heeft die hij zou moeten hebben en in dat geval mag uw kind niet handelen. Banken en andere betrokkenen (zoals de notaris bij verkoop van uw woning) moeten namelijk zeker weten dat u voldoende wilsbekwaam was op het moment dat u uw kind een volmacht gaf.
  • Daarnaast zorgt het machtigen van een van de kinderen vaak voor wantrouwen of erger, ruzie in de familie met de overige kinderen. U kunt ervoor kiezen de kinderen onderling te machten met een onder-volmacht zodat de kinderen elkaars gevolmachtigden kunnen zijn.
  • Een verstandigere oplossing is het inschakelen van een onafhankelijk professioneel levensexecuteur en deze te benoemen. De onafhankelijke levensexecuteur kan (indien u dit wenst) rekening en verantwoording afleggen aan kinderen, of andere familieleden.

Door het inschakelen van een onafhankelijk levensexecuteur
blijft de relatie tussen de kinderen onderling gelijkwaardig
en voorkomt u ergernissen of nog erger ruzie.


Als u een onafhankelijk professioneel levensexecuteur zoekt, dan bent u bij Novakh op het juiste adres.