Vanwege de uitbraak van het Corona-virus (Covid-19) komen er veel vragen bij mij binnen over het maken van een volmacht. Om aan de vraag tegemoet te komen staan er twee volmachten op deze website, een algemene (vergaande) volmacht en een bijzondere volmacht. U kunt de volmachten downloaden en u vindt een uitgebreide invul-instructie op de downloadpagina’s.

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een volmacht of wilt u een volmacht op maat, neem dan contact met me op voor een persoonlijk advies!

Klik hier voor het inzien en downloaden van de algemene volmacht.

Klik hier voor het inzien en downloaden voor de bijzondere volmacht.

 

Meer uitleg over een volmacht

 

Wanneer maak ik iemand een gevolmachigde?

Wanneer je verwacht voor langere tijd naar bijvoorbeeld het buitenland te vertrekken. Of wanneer je door een ziekenhuisopname niet in staat bent om zelf je zaken te behartigen. In beide gevallen kan het nuttig zijn om iemand te volmachten om zaken voor jou te regelen en je belangen te behartigen.

Wie kan ik een volmacht geven?

Het belangrijkste is dat u degene die u volmacht volledig vertrouwd, dat kan een familielid zijn, maar ook een hele goede vriend of vriendin. U kunt er ook voor kiezen om een professional aan te wijzen als gevolmachtigde.  Wel dient degene die u volmacht zelf ook beschikkingsbevoegd te zijn, dus boven de 18 jaar en niet zelf onder curatele.

Wat moet er in een volmacht staan?

Er zijn twee vormen, een algemene volmacht en een bijzondere. En anders dan het klinkt is het beter om een bijzondere volmacht te maken dan een algemene. Met een algemene volmacht geef je iemand de bevoegdheid om algemene handelingen voor je te verrichten. Met een bijzondere volmacht beperk je de handelingen tot het hetgeen je in de volmacht beschrijft.

In een bijzondere volmacht kan je bijvoorbeeld opnemen dat iemand enkel je administratie mag voeren zoals het verzorgen van betalingen en het doen van aangifte voor de belasting. Ook het afsluiten en opzeggen van abonnementen en het afsluiten en opzeggen van overeenkomsten kan daaronder vallen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld verzekeringen, maar ook het afnemen van een speciaal bed voor thuisverpleging kan daaronder vallen.

Een algemene volmacht gaat verder dan bovenstaande, daarmee kan iemand anders een geldlening of hypotheek aangaan namens u. Of schenkingen en donaties doen.
Het is daarom beter om een bijzondere volmacht te maken waarin u bijvoorbeeld beschrijft dat de gevolmachtigde geen bevoegdheid heeft om boven bedragen van EUR 5000 (of meer of minder) beslissingen te nemen. Ook kunt u beschrijven dat indien er een beslissing moet worden genomen boven het bedrag van EUR 5000 (of meer of minder) er een ander persoon (toezichthouder) moet worden geraadpleegd. (Dit kan uw accountant zijn, of een notaris of een familielid.) Dit als aanvulling.
U kunt ook opnemen dat de gevolmachtigde rekening en verantwoording moet afleggen aan een toezichthouder, dit kan ook een notaris, accountant of een familielid zijn.

 • Ook kunt u toevoegen in uw volmacht welke uitzonderingen er gelden voor de gevolmachtigde.
 • Als de gevolmachtigde een vergoeding krijgt voor zijn/haar werkzaamheden, dan is het goed om ook deze te vermelden.
 • Met een algemene volmacht kan de gevolmachtigde ook nalatenschappen afwikkelen.

Ik wil de volmacht beëindigen kan dat?

 • Indien u volledig wilsbekwaam bent, kunt u de volmacht intrekken, dat moet wel altijd schriftelijk gebeurden, (eventueel aangetekend). U kunt ook in de volmacht zetten tot wanneer deze geldt, zoals bijvoorbeeld voor de duur van de ziekenhuisopname of de vakantie of verblijf in het buitenland.

Wat moet er in mijn volmacht staan wil hij rechtsgeldig zijn?

 • Uw gegevens: naam, adres, woonplaats en uw geboortedatum en plaats.
 • De gegevens van degene waar u de volmacht aan geeft: naam, adres, woonplaats en uw geboortedatum en plaats.
 • De reden waarom u de volmacht afgeeft.
 • De datum waarop deze ingaat (en eventueel ook eindigt).
 • De omschrijving van de voorwaarden waarop de gevolmachtigde mag handelen, dus waar mag deze wel en niet over gaan.
 • De aansprakelijkheid van de gevolmachtigde bij niet-correct handelen.
 • Het toepasselijke recht.