Bron: Eigen bedrijf, uitgave van de Kamer van Koophandel nummer 5- 2012 Bron: rechtennieuws, wet- & regelgeving  Mediation is geen soft geklets Een zakelijk conflict met een zakenpartner, leverancier, medewerker of de overheid? voor veel ondernemers is de stap naar de rechter een logische. Toch is er een goed alternatief: mediation. ■ tekst Jan van Deursen ■ illustratie Len Munnik Mediation is bezig aan een opmars in Nederland. Het wordt steeds vaker ingezet om meningsverschillen en conflicten tot een goed einde te brengen. En dat gebeurt lang niet alleen bij echt­ scheidingen of burenruzies. Ook het in het midden­ en kleinbedrijf is ‘begeleid onderhandelen’ gemeengoed.Lees meer ->

De Rechtbank Alkmaar wijst procespartijen voortaan op de mogelijkheid van mediation. Bij mediation lossen partijen in onderling overleg hun conflicten op via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Bij die oplossing kunnen de partijen ook niet-juridische geschilpunten betrekken. Doorverwijzing naar mediation is mogelijk in handelszaken, familiezaken en bestuurszaken, waaronder belastingzaken. Mediation kan ook tijdens een juridische procedure een goede keus zijn indien partijen verwachten dat een juridische beslissing het werkelijke conflict niet zal oplossen. De Rechtbank Alkmaar heeft twee mediationfunctionarissen opgeleid bij wie partijen terecht kunnen voor informatie en deskundige uitleg. Wanneer mediation? In een landelijk project is onderzocht wanneer mediation tijdens een procedureLees meer ->

Mediation heeft een belangrijke plek verworven als aanvulling op rechtspraak om een geschil op te lossen. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze methode om geschillen op te lossen en veel zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. Dat blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Mediation als vorm van geschillenbeslechting wint terrein. Het wordt niet langer alleen ingezet bij scheidings- en omgangskwesties of geschillen over arbeidsverhoudingen. Ook het bedrijfsleven maakt vaker gebruik van mediation, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche als het gaat om de afwikkeling van letselschade. Ook de overheid gebruikt mediation op hetLees meer ->