De Rechtbank Alkmaar wijst procespartijen voortaan op de mogelijkheid van mediation. Bij mediation lossen partijen in onderling overleg hun conflicten op via bemiddeling door een onafhankelijke derde, de mediator. Bij die oplossing kunnen de partijen ook niet-juridische geschilpunten betrekken. Doorverwijzing naar mediation is mogelijk in handelszaken, familiezaken en bestuurszaken, waaronder belastingzaken. Mediation kan ook tijdens een juridische procedure een goede keus zijn indien partijen verwachten dat een juridische beslissing het werkelijke conflict niet zal oplossen. De Rechtbank Alkmaar heeft twee mediationfunctionarissen opgeleid bij wie partijen terecht kunnen voor informatie en deskundige uitleg. Wanneer mediation? In een landelijk project is onderzocht wanneer mediation tijdens een procedureLees meer ->

Mediation heeft een belangrijke plek verworven als aanvulling op rechtspraak om een geschil op te lossen. Er wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van deze methode om geschillen op te lossen en veel zaken worden naar tevredenheid afgehandeld. Dat blijkt uit een brief van minister Hirsch Ballin van Justitie die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Mediation als vorm van geschillenbeslechting wint terrein. Het wordt niet langer alleen ingezet bij scheidings- en omgangskwesties of geschillen over arbeidsverhoudingen. Ook het bedrijfsleven maakt vaker gebruik van mediation, bijvoorbeeld in de verzekeringsbranche als het gaat om de afwikkeling van letselschade. Ook de overheid gebruikt mediation op hetLees meer ->