De branchevereniging Novex (Nederlandse Organisatie voor Executeurs) heeft drie nieuwe brochures uitgebracht voor haar leden. Ze zijn vanaf nu in te zien en te downloaden van de website. Kijk onderaan het menu bij brochures branchevereniging om de brochures in te zien of te downloaden. Als u vragen heeft kunt u uiteraard altijd contact met mij opnemen. Brochure levenstestament (Novex) Brochure Executeur Novex Brochure vereffening Novex  Lees meer ->

Zondag 24 november kunt u Klazien ontmoeten op de rouwbeurs in Schagen. Klazien staat daar op de beurs van 10 tot 16 uur in het Scagon theater in Schagen. U kunt daar informatie krijgen over alles wat er geregeld moet worden voor en na een overlijden.    Ik hoop u te mogen ontmoeten zondag 24 november bij de Rouwbeurs in Schagen!Lees meer ->

Bron: MR – nieuwsblad voor juristen en advocaten: Klik hier voor het online artikel Als het aan D66 ligt komt er wetgeving voor digitale erfenissen, zodat nabestaanden toegang kunnen krijgen tot de social media-accounts van een overledene. Volgens Tweede Kamerlid Monica den Boer ontbreekt het nu aan duidelijke regels voor digitale nalatenschappen. Digitale nalatenschappen worden steeds groter maar daarover staat niets in de wet – het erfrecht regelt alleen ‘fysieke’ bezittingen. Daarom wil D66 duidelijkheid creëren met nieuwe regels voor de digitale nalatenschap. In haar Actieplan digitale erfenis (titel: Voor grip op data na de dood) heeft Kamerlid Monica den Boer deze erfenis in vierLees meer ->