• Levenstestament of volmacht?

  ,,Het geeft rust dat we alles konden bespreken en goed hebben geregeld.''

  klik hier
 • Administratie service en toezicht

  ,,Fijn te weten dat alles op orde is en in goede handen.''

  klik hier
 • Executele en vereffening

  ,,Ik wil er zeker van zijn dat alles goed wordt afgewikkeld."

  Klik hier
 • Bemiddeling en (juridisch) advies

  ,,We zijn blij dat Novakh ons geholpen heeft met het regelen van alle zaken.''

  Klik hier

Welkom bij NovaKH

Novakh regelt uw administratie en is toezichthouder
Novakh geeft advies en voorlichting over de invulling van levenstestamenten
Novakh is levensexecuteur en gevolmachtigde
Novakh bemiddelt in erfrechtkwesties en nalatenschappen

U bent bij Novakh op het vertrouwde adres omtrent alle vragen over uw levenstestament
en het uitvoeren van de wensen uit het testament
en het afwikkelen van een testament na overlijden.

Onze visie:
Novakh streeft naar maatwerk en beseft dat ieder mens uniek is, met eigen kwaliteiten.
Novakh heeft respect voor een ieder en gaat ervan uit
dat ieder mens hulp moet kunnen krijgen wanneer dat (tijdelijk) nodig is.
Novakh streeft ernaar ieder mens
zoveel en zolang mogelijk
de regie over het eigen leven te laten behouden.
Novakh werkt daarom met een persoonlijke benadering
en gaat samen met u en/of uw familieleden of eventuele begeleider/mantelzorger
op zoek naar de beste oplossingen.

Novakh is aangesloten  bij het ADR-register als certified mediation company.
Novakh is aangesloten bij Novex (Ned. Org. van Executeurs)
Novakh is aangesloten bij Praktikos